Wind & Sun innovation Energy-LE2

Energy-LE2 er et firma som arbejder med innovation indenfor bølge, vind og sol-energi.

Vi arbejder på en model af turbo vindmøllen som kan kombineres med varmepumpe teknologien.

"Innovation er sjovt når ønsker kan realiseres gennem simpel teknik muliggjort ved nyeste teknologier."
citat: Anders Holkjær Hoffkilde

Kommende patent indleveringer:
Patent og Design indlevering i Schweiz på en turbo søjlevindmølle - som vil kunne blive godkendt i byområder.
V/Hoffkilde & Hansen.